Šrámkova studovna a čítárna - Katalogy

Online katalog Městské knihovny v Havířově (Clavius)

 • katalog obsahuje více než 8 000 svazků knih naučné literatury (encyklopedie, slovníky, příručky, bibliografie apod.)

 • knihy z fondu oddělení, které je možno si půjčit domů, jsou označeny signaturou IO

 • knihy z příruční knihovny, které je možno si prostudovat pouze v prostorách studovny, jsou označeny signaturou BIS
 • knihy, které jsou ve skladu, jsou označeny signaturou SI

 • oddělení se vedle toho specializuje na knihovnickou literaturu, literaturu s tematikou neziskového sektoru a regionální literaturu

 • katalog obsahuje více než 1100 knih, které se týkají severní Moravy a Slezska

 • je možno vyhledávat podle kteréhokoliv údaje (autoři, název a podnázev, místo a rok vydání, nakladatelství, jazyk originálu, klíčová slova, edice, signatura, ISBN)

 • je dostupné také na serveru knihovny

Analytický popis článků (Clavius)

 • zahrnuje více než 40000 odkazů na články z periodik (od roku 1994)

 • zahrnuje více než 13000 odkazů na články z regionálního tisku (od roku 1994)

 • články o regionu jsou označeny signaturou R

 • obsahuje anotace s údaji, které přibližují obsah většiny článků

 • je možno vyhledávat podle kteréhokoliv údaje (autor a slovo z názvu článku, klíčové slovo, název periodika, číslo a rok vydání časopisu, jazyk originálu apod.)

 • je dostupné také na serveru knihovny (ve vyhledávání si můžete místo "ve všech dokumentech" zvolit "pouze články periodik")

Osobnosti regionu (Clavius)

 • zahrnuje osobnosti především z Karvinska a Těšínska, ale také z širšího regionu - Těšínského Slezska, Opavska a Ostravska

 • vytvářeno na základě článků z periodik a jiných zdrojů

 • anotace obsahuje základní údaje o osobnosti

 • v literatuře je přehled pramenů, z nichž byly čerpány údaje

 • je možno vyhledávat podle jména, místa narození, úmrtí nebo působení, podle data narození a úmrtí, národnosti nebo jazyka, podle oboru působení, instituce působení nebo podle jakéhokoliv slova z anotace nebo literatury

 • je dostupné také na serveru knihovny (v katalogu si zvolte "regionální autority")

Události regionu (Clavius)

 • zahrnuje různé události a akce především z Havířova, Karvinska, Těšínska a některé ze širšího regionu (Ostravsko).
 • vytvářeno na základě článků z periodik, především regionálních, pozvánek a plakátů
 • v anotaci jsou základní údaje o události (akci)
 • u každoročních akcí je vytvořen pouze jeden záznam s celkovou charakteristikou a v literatuře jsou pak uvedeny články k dalším ročníkům
 • je možno vyhledávat podle data, místa, názvu událostí, institucí nebo osobností, kterých se akce týká, podle klíčového slova, vystihujícího tematiku, a podle jakéhokoliv slova z anotace nebo odkazů na literaturu
 • je dostupné také na serveru knihovny (v katalogu si zvolte "regionální autority")

Kronika města Havířova od roku 1956

 • vytvořilo Městské informační centrum v Havířově

 • obsahuje naskenované stránky kroniky města Havířova (kromě roku 1976)

 • obsahuje dále kroniky Životic, Dolních Bludovic, Dolní Datyně, Prostřední a Dolní Suché

 • přístupno též na http://www.kronikahavirov.cz (kroniku města i kroniky jednotlivých obcí najdete v levém sloupci)

Památky Havířova

 • vytvořilo Městské informační centrum v Havířově

 • obsahuje informace o kulturních památkách a uměleckých dílech na území města

 • doplněno fotografiemi

 • přístupno na adrese MIC

 
KLASICKÉ KARTOTÉKY

Personální kartotéka

 • informace o českých i světových osobnostech politiky, vědy, kultury, literatury

 • řazená abecedně

obsahuje:

 • odkazy na články v časopisech (do roku 1994)

 • výstřižky, kopie článků, fotografie

na kartotéku navazuje:

 • databáze článků v systému Clavius (od roku 1994)

 • průběžně aktualizováno

Regionální kartotéka

 • tematicky řazené informace o městě Havířov a přilehlých obcích

obsahuje:

 • odkazy na články v časopisech (do roku 1994)

 • vlastní informace

na kartotéku navazuje:

 • předmětově uspořádaná složka výstřižků a kopií z denního tisku

 • databáze článků v systému Clavius (od roku 1994)

 • regionální autority v systému Clavius (od roku 1996)

 • průběžně aktualizováno

Regionální osobnosti

 • abecedně řazené informace o osobnostech Karvinska

 • obsahuje faktografické záznamy (výstřižky, kopie článků)

na kartotéku navazuje:

 • regionální autority v systému Clavius (budováno od roku 1995)

Kalendář akcí 2019

   Dnešní den   Celý měsíc

Filmy v K-klubu: BOHU ŽEL

Českem už pár let otřásá virtuální uprchlická krize. Dokument Saši Dlouhého dává planou hysterii do ostrého kontrastu s reálným obráz...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko