Šrámkova studovna a čítárna - Region

Elektronické katalogy a databáze

Online katalog Městské knihovny v Havířově (Clavius)

 • neobsahuje pouze regionální literaturu

 • knihy, které se týkají regionu, jsou označeny skladovou signaturou R

 • katalog obsahuje více než 1100 knih, které se týkají severní Moravy a Slezska

 • je možno vyhledávat podle kteréhokoliv údaje (autoři, název a podnázev, místo a rok vydání, nakladatelství, jazyk originálu, klíčová slova, edice, signatura, ISBN)

 • je dostupné také na serveru knihovny

Analytický popis článků (Clavius)

 • neobsahuje pouze články o regionu

 • články o regionu jsou označeny signaturou R

 • zahrnuje více než 13000 odkazů na články z především regionálního tisku (od roku 1994)

 • obsahuje anotace s údaji, které přibližují obsah většiny článků

 • je možno vyhledávat podle kteréhokoliv údaje (autor a slovo z názvu článku, klíčové slovo, název periodika, číslo a rok vydání časopisu, jazyk originálu apod.)

 • je dostupné také na serveru knihovny (ve vyhledávání si můžete místo "ve všech dokumentech" zvolit "pouze články periodik")

Osobnosti regionu (Clavius)

 • zahrnuje osobnosti především z Karvinska a Těšínska, ale také z širšího regionu - Těšínského Slezska, Opavska a Ostravska

 • vytvářeno na základě článků z periodik a jiných zdrojů

 • anotace obsahuje základní údaje o osobnosti

 • v literatuře je přehled pramenů, z nichž byly čerpány údaje

 • je možno vyhledávat podle jména, místa narození, úmrtí nebo působení, podle data narození a úmrtí, národnosti nebo jazyka, podle oboru působení, instituce působení nebo podle jakéhokoliv slova z anotace nebo literatury

 • v systému Clavius tvoří spolu s událostmi jedinou databázi regionálních autorit

 • je dostupné také na serveru knihovny (v katalogu si zvolte "regionální autority")

Události regionu (Clavius)

 • zahrnuje události především z Havířova, Karvinska, Těšínska a některé události širšího regionu (Ostravsko).

 • vytvářeno na základě článků z periodik, především regionálních, pozvánek a plakátů

 • v anotaci jsou základní údaje o události (akci)

 • u každoročních akcí je vytvořen pouze jeden záznam s celkovou charakteristikou a v literatuře jsou pak uvedeny články k dalším ročníkům

 • je možno vyhledávat podle data, místa, názvu událostí, institucí nebo osobností, kterých se akce týká, podle klíčového slova, vystihujícího tematiku, a podle jakéhokoliv slova z anotace nebo odkazů na literaturu

 • v systému Clavius tvoří spolu s osobnostmi regionu jedinou databázi regionálních autorit

 • je dostupné také na serveru knihovny (v katalogu si zvolte "regionální autority")

Kronika města Havířova 1956 - 2007

 • vytvořilo Městské informační centrum v Havířově

 • obsahuje naskenované stránky kroniky města (kromě roku 1976)

 • obsahuje dále kroniky Životic, Dolních Bludovic, Dolní Datyně, Prostřední a Dolní Suché

 • přístupno též na: http://kronika.knih-havirov.cz (kroniku města i kroniky jednotlivých obcí najdete v levém sloupci)

Památky Havířova

 • vytvořilo Městské informační centrum v Havířově

 • obsahuje informace o kulturních památkách a uměleckých dílech na území města

 • doplněno fotografiemi

 • přístupno též na adrese MIC

 
KLASICKÉ KARTOTÉKY


Regionální kartotéka

 • tematicky řazené informace o městě Havířov a přilehlých obcích

obsahuje:

 • odkazy na články v časopisech (do roku 1994)

 • vlastní informace

na kartotéku navazuje:

 • předmětově uspořádaná složka výstřižků a kopií z denního tisku

 • katalog článků v systému Clavius (od roku 1994)

 • regionální autority v systému Clavius (od roku 1996)

 • průběžně aktualizováno

 

Regionální osobnosti

 • abecedně řazené informace o osobnostech Karvinska

 • obsahuje faktografické záznamy (výstřižky, kopie článků)

na kartotéku navazuje:

 • regionální autority v systému Clavius (budováno od roku 1995)

 

Regionální periodika

 • jsou k dispozici v oddělení studovny a čítárny

 • můžete si je přečíst v prostorách knihovny, udělat výpisky, okopírovat, co potřebujete

 • všechna regionální periodika jsou uchovávána (v závorce za titulem uvedeno období, které je k dispozici)

Acta Musei Silesiae (2014-)
Časopis Slezského muzea-vědy přírodní (1973-2013)
Časopis Slezského muzea-vědy historické (1973-)
Havířovsko (1998-)
Havířovský družstevník (2003-)
Havířovský objektiv (2005-2008)
Hlasy Havířova (1990-2000)
Kamelot (č.20-41/1999)
Karvinské noviny (1991-1993)
Karvinsko (1998)
Kultura a život (č.10/1996-č.7-8/1997)
Kultura Havířov (1998-)
Noviny Karvinska (1994-19/1999)
Přehled kulturních pořadů v Havířově (č.9/1996-1997)
Radniční listy (2001-)
Regionální revue (1994-1997)
Regionální zpravodaj (1999-2013)
Slezsko (č.2/1969-1972)
Slezský sborník (1974-)
Společnost (1993-2001)
Statistický bulletin. (1996-2003)
Těšínsko (1957-)
Triumf (1995-č.6/1997)
Vlastivědné listy (1994-)
Vlastivědný věstník moravský (1996-2016)
Zprávy Karvinska (1981-1990)
Zase-to (2002-2005)

Kalendář akcí 2019

   Dnešní den   Celý měsíc

Filmy v K-klubu: BOHU ŽEL

Českem už pár let otřásá virtuální uprchlická krize. Dokument Saši Dlouhého dává planou hysterii do ostrého kontrastu s reálným obráz...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko