Šrámkova studovna a čítárna

Studovna a čítárna se nachází na ul. Šrámkova 2, v prvním poschodí budovy. Má bezbariérový přístup. Ve studovně a čítárně je 18 míst + 7 míst u počítačů, z toho 1 počítač slouží pouze pro hledání v katalogu a databázích, 6 počítačů nabízí veřejný internet. Na počítačích je instalován operační systém Linux (Ubuntu). Čtenáři mají k dispozici skenery a barevnou laserovou tiskárnu, prostřednictvím wifi se mohou připojit k internetu ze svého notebooku aj. přístrojů. Většina knih a deskové hry se od 1.1.2017 půjčují domů. Periodika, knihy o regionu a knihy z příruční knihovny (označené PK) jsou k dispozici pouze v prostorách oddělení, lze je však na vyžádání kopírovat až do formátu A3 na černobílé kopírce, která je umístěna v odd. pro dospělé.

Nabízíme:

 • více než 70 titulů periodik (novin, časopisů)

 • archivované ročníky starších periodik

 • více než 8 000 svazků knih naučné literatury (encyklopedie, slovníky, příručky apod.)

 • deskové hry
 • platné zákony (ASPI)

 • všeobecné informace, zejména literárního a společenskovědního zaměření

 • informace o MěK - zaměření jednotlivých pracovišť, půjčovní doba, pravidla pro využívání služeb

 • bibliograficko-informační služba (BIS)

 • odpovědi na dotazy v rámci služby Ptejte se knihovny

 • regionální informace (město a okolí: historie, osobnosti, události, památky apod.)

 • informace o odjezdech vlaků a autobusů, telefonních číslech a další občanské informace

 • bezplatné informační služby pro neziskové organizace

 • rešerše z odborné literatury (seznam knih, článků z periodik aj. dokumentů na zadané téma)

 • přístup na internet pro veřejnost (pevná linka, wifi)

 • možnost použití skenerů a barevné laserové tiskárny (dokumenty, které chcete vytisknout, si přineste ve formátu PDF)

 • vyhledávání v plných textech článků českých periodik (Anopress)

 • knihovnické lekce a exkurze pro 8. a 9. třídy ZŠ a SŠ (pouze středy)

 • přípravu materiálů na vámi zadané téma na konkrétní den a hodinu. Dokumenty je možno objednat i přes internet.

Kalendář akcí 2018

   Dnešní den   Celý měsíc

Naše vlast

Šrámkova odd. pro dospělé

Oddělení pro dospělé na Šrámkově ulici pro vás připravilo soutěžní prázdninový kvíz, kde si můžete ověřit své znalosti o naší re...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko