Šrámkova studovna a čítárna

Studovna a čítárna se nachází na ul. Šrámkova 2, v prvním poschodí budovy. Má bezbariérový přístup. Ve studovně a čítárně je 18 míst + 7 míst u počítačů, z toho 1 počítač slouží pouze pro hledání v katalogu a databázích, 6 počítačů nabízí veřejný internet. Na počítačích je instalován operační systém Linux (Ubuntu). Čtenáři mají k dispozici skenery a barevnou laserovou tiskárnu, prostřednictvím wifi se mohou připojit k internetu ze svého notebooku aj. přístrojů. Většina knih a deskové hry se od 1.1.2017 půjčují domů. Periodika, knihy o regionu a knihy z příruční knihovny (označené PK) jsou k dispozici pouze v prostorách oddělení, lze je však na vyžádání kopírovat až do formátu A3 na černobílé kopírce, která je umístěna v odd. pro dospělé.

 

Nabízíme:

 • více než 70 titulů periodik (novin, časopisů)

 • archivované ročníky starších periodik

 • více než 8 000 svazků knih naučné literatury (encyklopedie, slovníky, příručky apod.)

 • deskové hry
 • platné zákony (ASPI)

 • všeobecné informace, zejména literárního a společenskovědního zaměření

 • informace o MěK - zaměření jednotlivých pracovišť, půjčovní doba, pravidla pro využívání služeb

 • bibliograficko-informační služba (BIS)

 • odpovědi na dotazy v rámci služby Ptejte se knihovny

 • regionální informace (město a okolí: historie, osobnosti, události, památky apod.)

 • informace o odjezdech vlaků a autobusů, telefonních číslech a další občanské informace

 • bezplatné informační služby pro neziskové organizace

 • rešerše z odborné literatury (seznam knih, článků z periodik aj. dokumentů na zadané téma)

 • přístup na internet pro veřejnost (pevná linka, wifi)

 • možnost použití skenerů a barevné laserové tiskárny (dokumenty, které chcete vytisknout, si přineste ve formátu PDF)

 • vyhledávání v plných textech článků českých periodik (Anopress)

 • knihovnické lekce a exkurze pro 8. a 9. třídy ZŠ a SŠ (pouze středy)

 • přípravu materiálů na vámi zadané téma na konkrétní den a hodinu. Dokumenty je možno objednat i přes internet.

Kalendář akcí 2019

   Dnešní den   Celý měsíc

Kresba, malba, keramika, kovářství

Svornosti hudební odd.

Městská knihovna Havířov, Půjčovna se zaměřením na hudbu a umění, Svornosti 2, Havířov - Město Vás zve na vernisáž výstavy Mgr. Lubo...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko