Svornosti dětské odd. - Dětský Internet

Dětský Internet

PŘÍSTUP NA INTERNET JE UMOŽNĚN

 

 • dětským čtenářům knihovny po předložení čtenářského průkazu

 • ostatním dětem po předložení jakéhokoliv dokladu totožnosti (pas, průkaz pojištěnce apod.)

 • děti do 15 let mají přednostní přístup k Internetu

 • přístup k Internetu lze dopředu rezervovat (den a čas)

POPLATKY:

 •   2,- Kč za černobílý tisk strany A4

 •   2,- Kč za černobílý tisk obrázku

 •   5,- Kč za barevný tisk strany A4

 • 10,- Kč za barevný tisk obrázku

 

PRAVIDLA PRÁCE NA POČÍTAČÍCH

 

 • respektujte prosím soukromí ostatních návštěvníků

 • neobcházejte prosím prostředky ochrany dat

 • není povoleno rozesílání anonymních, lživých nebo hanlivých informací

 • není povolen přístup k aplikacím propagujícím násilí, rasovou nebo etnickou nesnášenlivost a pornografii

 • není dovoleno manipulovat s prostředím Windows, měnit nastavení počítače nebo vymazávat soubory (programy)

 • není dovoleno doplňovat stávající instalaci vlastními programy

 • není povoleno restartovat počítač a používat jakékoli jiné aplikace bez vědomí pracovníka oddělení

 • nestandardní reakce počítače je zapotřebí okamžitě oznámit pracovníkovi oddělení

 • uživatel je odpovědný za škody, které knihovně vzniknou nevhodnou manipulací s výpočetní technikou (tiskárnou) nebo poškozením programového vybavení

 • respektujte všechna autorská práva a všechna práva výrobce stanovená platnými právními předpisy

 • veškeré náklady, které vzniknou MěK v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a dokumentům, je uživatel povinen uhradit

 • odstraňte prosím po ukončení práce na počítači stopy po sobě (vytvořené složky, soubory, texty - pokud s nimi nebudete dále pracovat)


Při porušení těchto pravidel může být uživateli přístup k počítačům zakázán.

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2020

   Dnešní den   Celý měsíc

Zrušené akce v měsíci červnu!

Svornosti pro dospělé

Veškeré akce, které měly probíhat v měsíci červnu, jsou z bezpečnostních důvodů zrušeny! Děkujeme za pochopení....

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko