Svornosti hudební odd. - Besedy, lekce

Besedy a knihovnické lekce

Vážené paní učitelky a páni učitelé,

pracovníci oddělení hudby a umění připravili pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a pro studenty středních škol následující besedy z fondu knihovny.

60. léta 20. století v naší hudbě

70.-80. léta 20. století v naší hudbě

Svět hudby - Oceánie a Austrálie, Východní a Střední Asie, Indie a její sousedé, Střední Afrika, Střední východ, Latinská a Jižní Amerika

Divadlo Semafor - vznik divadla, hry na prknech Semaforu, ukázky písniček

Knihovnické lekce - historie oddělení, seznámení s fondem knihovny a způsobem vyhledávání

Dále nabízíme zájemcům návštěvy výstav konaných v našem oddělení.

Kalendář akcí 2019

   Dnešní den   Celý měsíc

Netradiční adventní kalendář

Šrámkova dětské odd.

Netradiční adventní kalendář pro malé nedočkavce

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko