Svornosti hudební odd.

Půjčovna se zaměřením na hudbu a umění Městské knihovny Havířov, která má bezbariérový přístup, se nachází na ulici Svornosti 2 v Havířově-Městě (budova G Magistrátu města Havířova, 3. patro). Oddělení tvoří čítárna denního tisku a časopisů, půjčovna uměnovědné literatury, hudebnin, básní, dramat, audiovizuálních dokumentů i časopisů a komorní salonek pro konání výstav uměleckých děl amatérských i profesionálních výtvarníků, besed a koncertů.

Již řadu let zde každý měsíc pořádáme pravidelné výstavy výtvarného umění s hudebním programem. Nabízíme profesionálním i amatérským výtvarníkům, hudebníkům možnost uspořádání výstavy nebo hudebního vystoupení v prostorách salonku hudebního oddělení. Termím lze domluvit osobně přímo v hudebním oddělení knihovny, telefonicky na tel.čísle 597 317 213 nebo mailem na adrese hudebni@knih-havirov.cz.

Nabízíme:

 • více než 5.700 svazků knih z oblasti hudby, umění, poezie a dramat k půjčování

 • asi 2.200 svazků hudebnin pro různé hudební nástroje, zpěvníků, klavírních výtahů a partitur k půjčování

 • a přibližně 13.000 audiovizuálních dokumentů

  • přes 6.500 CD disků s hudbou a mluveným slovem k poslechu i k půjčování

  • 4.000 gramofonových desek

  • přes 700 titulů zvukových knih na magnetofonových páscích, CD/MP3 pro zdravotně postižené uživatele knihovny

 • 50 titulů populárně naučných i odborných časopisů k prezenčnímu půjčování a 29 titulů k absenčnímu půjčování

 • 6 titulů denního tisku, který lze využít v naší čítárně (archivace 3 měsíce)

 • on-line katalog Městské knihovny Havířov (1 přístup)

 • na požádání rezervujeme knihy, hudebniny telefonicky i mailem

 • 1 poslechové místo pro poslech CD
 • přehledné seznamy CD k půjčování (v tištěné podobě, nebo zasláním na Vaši e-mailovou adresu)

 • analytický popis článků - odkazy na články z archivovaných odborných výtvarných a hudebních časopisů

 • Filmový přehled - kartotéka našich i zahraničních filmů budovaná od roku 1970

 • 1 přístup na internet pro veřejnost

 • k dispozici textové a tabulkové editory WORD, WORD Pad, Excell

 • knihovnické lekce a besedy pro 8. a 9. třídy ZŠ a SŠ se zaměřením na využití služeb specializovaného oddělení hudby a umění

 • hudební a literárně-hudební pořady, vernisáže, výstavy a tvořivá odpoledne pro dospělé

 • bezbariérový přístup

 • půjčování CD/MP3 přehrávačů slabozrakým, nevidomým a držitelům průkazu ZTP

Autorská práva

Dle Smlouvy mezi Národní knihovnou a kolektivními správci autorských práv (Osa, Dilia, Integram) o půjčování zvukových záznamů ve veřejných knihovnách se mohou veškeré zvukové záznamy půjčovat absenčně až po uplynutí 9 měsíců od jejich nabytí knihovnou. Toto omezení se nevztahuje:

 • na výpůjčky registrovaných uživatelů, který je zdravotně postižen a výpůjčka souvisí s jeho postižením (např. zvukové knihy apod.)

 • na půjčování zvukových záznamů, které spolu s tištěným dokumentem tvoří dohromady nerozlučný celek

 • na výpůjčky registrovaných uživatelů - pedagogů

Kalendář akcí 2018

   Dnešní den   Celý měsíc

Naše vlast

Šrámkova odd. pro dospělé

Oddělení pro dospělé na Šrámkově ulici pro vás připravilo soutěžní prázdninový kvíz, kde si můžete ověřit své znalosti o naší re...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko