Svornosti pro dospělé

Půjčovna pro dospělé, která má bezbariérový přístup, se nachází na ul. Svornosti 2, budova G v Havířově-Městě. Čtenáři mají k dispozici čítárnu, kde se pořádají autorská čtení, besedy, relaxační kurzy, přednášky z astrologie, přednášky o zdraví a zdravé výživě..

Máme zde pro návštěvníky 8 počítačů, které slouží k přípravě písemných dokumentů, k práci na Internetu apod. V půjčovně je rovněž počítač určen pouze pro vyhledávání v ON-LINE katalogu knihovny.

Všechny zájemce zveme k návštěvě Galerie Po schodech.

Nabízíme:

 • naučná literatura a beletrie (téměř 30 tisíc svazků)

 • časopisy (cca 50 titulů)

 • Internet

 • ON-LINE katalog

 • černobílý i barevný tisk na inkoustové tiskárně

 • kopírování do formátu A3

 • příjem objednávek na meziknihovní výpůjční službu

 • donáška knih do domu imobilním čtenářům

 • meziknihovní výpůjční služba

 • počítačové kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé

 • knihovnické a tematické besedy pro 8. a 9. třídu ZŠ, dále pro 1. a 2. ročník SŠ

 • autorská čtení

 • soutěže o hodnotné ceny

 • knižní klub

 • spolupráce s Fotoklubem Havířov - galerie "Po schodech"

 • půjčování deskových her

Kalendář akcí 2020

   Dnešní den   Celý měsíc

Melodie barev

Svornosti hudební odd.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR z.s. odbočka Havířov a Městská knihovna Havířov, Půjčovna se zaměřením na hudbu a u...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko