Svornosti pro dospělé

Půjčovna pro dospělé, která má bezbariérový přístup, se nachází na ul. Svornosti 2, budova G v Havířově-Městě. Čtenáři mají k dispozici čítárnu, kde se pořádají autorská čtení, besedy, relaxační kurzy, přednášky z astrologie, přednášky o zdraví a zdravé výživě..

Máme zde pro návštěvníky 8 počítačů, které slouží k přípravě písemných dokumentů, k práci na Internetu apod. V půjčovně je rovněž počítač určen pouze pro vyhledávání v ON-LINE katalogu knihovny.

Všechny zájemce zveme k návštěvě Galerie Po schodech.

Nabízíme:

 • naučná literatura a beletrie (téměř 30 tisíc svazků)

 • časopisy (cca 50 titulů)

 • Internet

 • ON-LINE katalog

 • černobílý i barevný tisk na inkoustové tiskárně

 • kopírování do formátu A3

 • příjem objednávek na meziknihovní výpůjční službu

 • donáška knih do domu imobilním čtenářům

 • meziknihovní výpůjční služba

 • počítačové kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé

 • knihovnické a tematické besedy pro 8. a 9. třídu ZŠ, dále pro 1. a 2. ročník SŠ

 • autorská čtení

 • soutěže o hodnotné ceny

 • knižní klub

 • spolupráce s Fotoklubem Havířov - galerie "Po schodech"

 • půjčování deskových her

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2018

   Dnešní den   Celý měsíc

Naše vlast

Šrámkova odd. pro dospělé

Oddělení pro dospělé na Šrámkově ulici pro vás připravilo soutěžní prázdninový kvíz, kde si můžete ověřit své znalosti o naší re...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko