Svornosti

Rekonstrukce budovy G Magistrátu města Havířov umožnila soustředit pod jednu střechu pobočky pro dospělé, děti a hudební oddělení, do té doby rozptýlené w různých částech města. Na ul. Svornosti se rovněž nachází ředitelství včetně ekonomického oddělení, oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu, oddělení regionálních funkcí a meziknihovní výpůjční služba.

Podařilo se tak vytvořit "rodinnou" knihovnu, tzn. že její služby mohou využívat všichni rodinní příslušníci současně.

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2018

   Dnešní den   Celý měsíc

Naše vlast

Šrámkova odd. pro dospělé

Oddělení pro dospělé na Šrámkově ulici pro vás připravilo soutěžní prázdninový kvíz, kde si můžete ověřit své znalosti o naší re...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko