Svornosti

Rekonstrukce budovy G Magistrátu města Havířov umožnila soustředit pod jednu střechu pobočky pro dospělé, děti a hudební oddělení, do té doby rozptýlené w různých částech města. Na ul. Svornosti se rovněž nachází ředitelství včetně ekonomického oddělení, oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu, oddělení regionálních funkcí a meziknihovní výpůjční služba.

Podařilo se tak vytvořit "rodinnou" knihovnu, tzn. že její služby mohou využívat všichni rodinní příslušníci současně.

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2020

   Dnešní den   Celý měsíc

Melodie barev

Svornosti hudební odd.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR z.s. odbočka Havířov a Městská knihovna Havířov, Půjčovna se zaměřením na hudbu a u...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko