Tematické kufříky

Využijte tematické kufříky pro společné rodinné čtení, poznávání, zábavu a přijďte si je k nám zapůjčit. V kufřících najdete knihy, hračky, didaktické pomůcky, společenské hry a další zajímavosti vztahující se k daným tématům. Našim cílem je prohloubit u dětí zážitek z četby a také podpořit čtení v rodinách.

Tematické kufříky byly pořízeny z grantu Nadačního fondu EVRAZ.

    

Pravidla pro půjčování:

  • Kufříky půjčujeme po složení kauce 500 Kč a podpisu smlouvy o absenční výpůjčce.
  • Absenčně lze půjčit pouze jeden kufřík na jeden měsíc bez možnosti prodloužení. Pokud bude vypůjčitel v prodlení s vrácením kufříku, zaplatí smluvní pokutu ve výši 20 Kč za každý započatý den prodlení.
  • Kufřík si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři starší 18 let s platnou registrací nejméně 6 měsíců a vyrovnanými závazky vůči Městské knihovně Havířov.
  • Čtenářům mladším 15 let lze kufřík půjčit oproti podpisu zákonného zástupce.
  • Před půjčením je zkontrolován obsah kufříku dle přiloženého seznamu. Po kontrole a složení kauce je zájemci předán seznam i kopie smlouvy o výpůjčce.
  • Vypůjčitel je povinen kufřík užívat tak, aby nebyl poškozen kufřík ani jeho příslušenství. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě, nahradí vzniklé náklady v plné výši.
  • Vypůjčitel není oprávněn přenechat kufřík k užívání jiné osobě.
  • Vypůjčitel se zavazuje při převzetí kufříku zaplatit v hotovosti kauci 500 Kč, která mu bude v případě řádného splnění povinností při ukončení smlouvy a vrácení kufříku vydána zpět. V opačném případě bude jistina použita k úhradě vzniklé škody. V případě, že škoda bude vyšší než 500 Kč, je vypůjčitel povinen zbývající částku doplatit.

 

Tematický kufřík Pobočka
1. Svět nevidomých
Dětské oddělení, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
2. Zvířata Dětské oddělení, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
3. Kouzelníci Dětské oddělení, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
4. Doprava Dětské oddělení, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
5. Lidské tělo Dětské oddělení, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
6. Povolání Dětské oddělení, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
7. Začínáme číst Dětské oddělení, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
8. Dinosauři Dětské oddělení, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
9. Vesmír Dětské oddělení, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
10. Pohádky Dětské oddělení, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
 

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2019

   Dnešní den   Celý měsíc

Maroko - na kole přes nejvyšší sedla Atlasu

Vyprávění zážitků z dobrodružné 1700 km sólo cyklovýpravy po Maroku, jejímž cílem bylo zdolat nejvýše položená sedla pohoří Atlas a...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko