Tematické kufříky

Využijte tematické kufříky pro společné rodinné čtení, poznávání, zábavu a přijďte si je k nám zapůjčit. V kufřících najdete knihy, hračky, didaktické pomůcky, společenské hry a další zajímavosti vztahující se k daným tématům. Našim cílem je prohloubit u dětí zážitek z četby a také podpořit čtení v rodinách.

Tematické kufříky byly pořízeny z grantu Nadačního fondu EVRAZ.

    

Pravidla pro půjčování:

  • Kufříky půjčujeme po složení kauce 500 Kč a podpisu smlouvy o absenční výpůjčce.
  • Absenčně lze půjčit pouze jeden kufřík na jeden měsíc bez možnosti prodloužení. Pokud bude vypůjčitel v prodlení s vrácením kufříku, zaplatí smluvní pokutu ve výši 20 Kč za každý započatý den prodlení.
  • Kufřík si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři starší 18 let s platnou registrací nejméně 6 měsíců a vyrovnanými závazky vůči Městské knihovně Havířov.
  • Čtenářům mladším 15 let lze kufřík půjčit oproti podpisu zákonného zástupce.
  • Před půjčením je zkontrolován obsah kufříku dle přiloženého seznamu. Po kontrole a složení kauce je zájemci předán seznam i kopie smlouvy o výpůjčce.
  • Vypůjčitel je povinen kufřík užívat tak, aby nebyl poškozen kufřík ani jeho příslušenství. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě, nahradí vzniklé náklady v plné výši.
  • Vypůjčitel není oprávněn přenechat kufřík k užívání jiné osobě.
  • Vypůjčitel se zavazuje při převzetí kufříku zaplatit v hotovosti kauci 500 Kč, která mu bude v případě řádného splnění povinností při ukončení smlouvy a vrácení kufříku vydána zpět. V opačném případě bude jistina použita k úhradě vzniklé škody. V případě, že škoda bude vyšší než 500 Kč, je vypůjčitel povinen zbývající částku doplatit.

 

Tematický kufřík Pobočka
1. Svět nevidomých
Dětské oddělení, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
2. Zvířata Dětské oddělení, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
3. Kouzelníci Dětské oddělení, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
4. Doprava Dětské oddělení, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
5. Lidské tělo Dětské oddělení, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
6. Povolání Dětské oddělení, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
7. Začínáme číst Dětské oddělení, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
8. Dinosauři Dětské oddělení, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
9. Vesmír Dětské oddělení, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
10. Pohádky Dětské oddělení, ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město
 

Kontakt

Městská knihovna Havířov
Svornosti 86/2, budova G
736 01 Havířov-Město
IČO 00601250
č.ú.: 16636791/0100
info@knih-havirov.cz
identifikátor datové schránky:
42ugwzw
název datové schránky:
Městská knihovna Havířov

Kalendář akcí 2018

   Dnešní den   Celý měsíc

Naše vlast

Šrámkova odd. pro dospělé

Oddělení pro dospělé na Šrámkově ulici pro vás připravilo soutěžní prázdninový kvíz, kde si můžete ověřit své znalosti o naší re...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko