U Jeslí

Městská knihovna Havířov na ul. U Jeslí 2, která má bezbariérový přístup, nabízí svým návštěvníkům kombinované oddělení pro děti, mládež a dospělé.

Nabízíme:

 • 6 300 dětských knih (naučná literatura, beletrie), více než 12 600 knih pro dospělé (naučná literatura, beletrie)

 • 25 titulů periodik, leporela pro nejmenší děti

 • knihy v cizích jazycích ( angličtina, němčina, ruština ), cizojazyčné slovníky

 • slovníky a encyklopedie v příruční knihovně ( pouze prezenčně )

 • On-line připojení - 2 místa u PC , internet 

 • 7 studijních míst

 • kopírování, tisk

 • rezervaci knih a časopisů v knihovně, rezervaci prostřednictvím ON-LINE katalogu na web. stránkách knihovny

 • zasílání předupomínek e-mailem nebo sms zpráv

 • prodlužování půjčovní doby z domu prostřednictvím čtenářského konta

 • soutěže, besedy a zábavná odpoledne pro děti 

 • pořádáme besedy a knihovnické lekce pro žáky základních škol a MŠ
 • společně s Komunitním centrem Armády spásy a Školním klubem při SŠ a ZŠ Školní výtvarná tvořivá odpoledne pro děti 

 

 

Kalendář akcí 2020

   Dnešní den   Celý měsíc

Melodie barev

Svornosti hudební odd.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR z.s. odbočka Havířov a Městská knihovna Havířov, Půjčovna se zaměřením na hudbu a u...

více»

Děkujeme našim partnerům Projekt "Rekonstrukce části křídla G na knihovnu" byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko